Info bestuur metropool

Het bestuur van Metropool conformeert zich aan de Governance Code Cultuur: “Goed bestuur en toezicht in de cultuursector”. Stichting Metropool Hengelo hanteert hierin het Bestuur-Model.

 

Samenstelling

Het bestuur van Metropool bestaat uit vijf leden, vanaf 01 januari 2017 zijn dat:

 

Bert Otten  Voorzitter | Senior adviseur, Radar Advies Amsterdam
Ingo Verhaak Penningmeester | Director Product Development Brink Group
Hans Eppink Secretaris | Partner Kroese-Wevers
Sabine Uitslag Bestuurslid | Voorzitter bestuur NVH
Marleen Meenks-Kelder Bestuurslid | Coördinator social media en content, Reggefiber

 

 

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar, de aftredende leden kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd. Het rooster van aftreden is door het bestuur opgesteld.  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet, het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

 

Financiële verantwoording