Info bestuur metropool

Het bestuur van Metropool conformeert zich aan de Governance Code Cultuur: “Goed bestuur en toezicht in de cultuursector”. Stichting Metropool Hengelo hanteert hierin het Bestuur-Model.

 

Samenstelling

Het bestuur van Metropool bestaat uit vijf leden en heeft in 2015 geen wijzigingen in de samenstelling ondergaan. Op 31 december 2015 waren dat:

  • Bert Otten                           Voorzitter            | Senior adviseur, Radar Advies Amsterdam
  • Ingo Verhaak                        Penningmeester  | Engineering director, Powerpacker
  • Rogier Bennink                     Secretaris            | Specialist legal, Eiffel
  • Marleen Meenks-Kelder        Bestuurslid          | Coördinator social media en content, Reggefiber

Het bestuur kent een bestuursondersteuner in de persoon van Efraim Stoffers.

 

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar, de aftredende leden kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd. Het rooster van aftreden is door het bestuur opgesteld.  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet, het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.

 

Financiële verantwoording