Menu
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Info Raad van Toezicht Metropool

Sinds 23 februari 2018 wordt op Metropool toezicht gehouden door de Raad van Toezicht van Stichting Poppodium Twente. Per 1 juli 2021 is deze naam gewijzigd in Stichting Metropool Poppodia van Twente.
De Raad van Toezicht conformeert zich aan de Governance Code Cultuur: “Goed bestuur en toezicht in de cultuursector”. Stichting Metropool Poppodia van Twente hanteert hierin het RvT-Model.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden:

Hans Eppink |    Voorzitter |    Partner KroeseWevers
Karlijn Vreemann   |    Advocaat, Daniels Huisman Advocaten
Anneke Broekman    
Hans ter Beek   |    Management Delta Fiber ICT ondernemer
Franklin Tuin   |    Managing Director, Emotion
Anne-Marie Kok   |    Manager GGD/AGZ bij SamenTwente
Tom Vleerbos   |    Zelfstandig professional, MetAccent

 

Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van ten hoogste vier jaar. Het rooster van aftreden is door de RvT opgesteld, zie hieronder. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet, het betreft een onbezoldigde toezichtsfunctie.

Rooster van aftreden:

naam datum aantreden datum aftreden datum verstrijken zittingstermijn
Hans Eppink 23-2-2018   1-1-2025
Hans ter Beek 5-7-2018   5-7-2026
Anneke Broekman 5-7-2018   5-7-2026
Karlijn Vreeman 5-7-2018   5-7-2026
Franklin Tuin 28-1-2020   28-1-2024
Anne-Marie Kok 01-03-2022   01-03-2026
Tom Vleerbos 01-03-2022   01-03-2026

 


Statuten

ANBI

ANBI

Metropool is als ANBI organisatie aangewezen.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Metropool publiceert als ANBI de vereiste gegevens:
2023: het jaarverslag van 2023 en het financiële publicatie formulier.

De gegevens van 2022 zijn hier terug te vinden: het jaarverslag van 2022 en het financiële publicatie formulier